จากวันวานถึงวันนี้

 

เมื่อปีพ.ศ. 2552-2554 เดิมทีพระอาจารย์และทีมงานจังหวัดเลย ได้อาศัยพื้นที่ของนักธุรกิจผู้ใจบุญในพื้นที่ ให้อยู่อาศัยมาเป็นเวลา 5 ปี เป็นที่ดิน 5 ไร่ มีอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง จนกระทั่งมีเหตุให้หมู่คณะพระอาจารย์และทีมงานต้องออกไปหาพื้นที่ในการก่อตั้งศูนย์ใหม่ เพราะสถานที่เดิมรองรับผู้มาทำบุญได้น้อย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะพระอาจารย์และทีมงาน มีเวลาเตรียมตัวออกจากพื้นที่เดิมประมาณ 3 เดือน จำเป็นต้องเร่งหาแผ่นดินแห่งใหม่เพื่อรองรับการทำงานของหมู่คณะ พร้อมทั้งขนย้ายอุปกรณ์การอบรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อส่งมอบสถานที่คืน ในขณะเดียวกันก็ต้องไปทอดกฐินตามวัดต่างๆ อีกกว่า 150 วัด ตามนโยบายทอดกฐิน 10,000 วัดในขณะนั้น และงานบุญอื่นๆ ในพื้นที่อย่างเต็มที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบคั้น

เรื่องราวดังกล่าวได้ทราบถึงผู้มีบุญ คือ กัลฯ ผจงพร  สิงหบำรุง (คุณจุ๋ม) ผู้เคยอธิษฐานจิตตั้งใจอยากจะน้อมนำที่ดินในเมืองเลยถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย หมู่คณะจึงได้พากันเข้าไปดูพื้นที่นั้นและขอดูโฉนด พบว่าเป็นโฉนดที่ถูกต้องและเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นสวนยางบนเนินเขาย่อมๆ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเมืองจนเกินไป

ที่ดินผืนนี้ห่างจากตัวเมืองและสนามบิน 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที และห่างจากสวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที มีโรงเรียนเครือข่าย วัดเครือข่ายอยู่โดยรอบ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากการเข้าไปคุยกับหัวหน้าชุมชน

ด้วยเหตุอันเหมาะสมหลายประการ กัลฯ ผจงพร สิงหบำรุง จึงได้น้อมถวายที่ดินจำนวน 5 แปลงรวมเนื้อที่ 23 ไร่ 26 ตารางวา ให้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมความปรารถนา เพื่อที่จะเอามาใช้สร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย

ประมวลภาพพิธีถวายที่ดิน

ประมวลภาพช่วงยุคบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรม

พื้นที่ศูนย์ฯในช่วงแรก

พระอาจารย์และทีมงานเข้าดูพื้นที่ครั้งแรก

ทำทางเข้าศูนย์ฯในเบื้องต้น

เจาะน้ำบาดาล

เจาะน้ำบาดาล

เจาะน้ำบาดาล

น้ำที่ได้จากการเจาะบาดาล

ต่อสายไฟฟ้าเข้าศูนย์ฯ

ศาลาปฏิบัติธรรมในช่วงแรก

พิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนเพื่อระดมทุนสร้างศาสนสถานปี 2561

คณะพระอาจารย์และทีมงานจังหวัดเลยได้ย้ายเข้าไปในพื้นที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยช่วงเดือนแรกที่เข้าไปอยู่นั้นไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา เพราะอยู่บนเนินเขาไม่ได้อยู่ติดชุมชน จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกเดือนในปี พ.ศ. 2561 เพื่อระดมทุนสร้างศาสนสถาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้รองรับงานพระพุทธศาสนาตามนโยบายส่วนกลางและขยายงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการสวดธรรมจักรฯผ่านเครือข่ายบวร เชื่อมเครือข่ายอบรมสามเณร อาทิเช่น โครงการอบรมสามเณรนวกะ โครงการอบรมบรรพชา-อุปสมบท ในพื้นที่ปีละ 1,000 ถึง 3,000 รูป โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม โครงการปฏิบัตธรรมของบุคคลทั่วไป และยังมีการสร้างเครือข่ายเยาวชนมัธยมปลาย(ดีเลย) เพื่อเป็นอาสาสมัครรับงานบุญที่ศูนย์ ชวนญาติโยมไปวัดอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ ฯลฯ