วัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมีวัตถุประสงค์เหมือนกับวัดพระธรรมกาย คือ 

สร้างวัดให้เป็นวัด คือ เป็นวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมของญาติโยม

สร้างพระให้เป็นพระ คือ ฝึกอบรมพระภิกษุ-สามเณร ให้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร และคุณธรรมภายใน เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา สามารถเป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่ญาติโยมได้

สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ คือ สร้างคนดีมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ทุกคนจึงพยายามเต็มที่กับการสร้างศูนย์ฯ เพื่อให้พร้อมกับการรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิเช่น โครงการอบรมเยาวชน โครงการบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ฯลฯ จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า  “สร้างศูนย์ไปพร้อมกับการสร้างคน”

49012572 2198387890278739 5786209112589074432 o

สร้างวัดให้เป็นวัด

118474888 3490225941094921 8308435454111232301 o

สร้างพระให้เป็นพระแท้

61982378 2444594758991383 3461213005956513792 o

สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ

แนวคิดในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

 

แนวคิดในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม มีแนวความคิดมาจากสัปปายะสี่คือ

สถานที่เป็นที่สบาย หมายถึง มีที่พักอาศัยสะดวก ที่อยู่เหมาะสม บรรยากาศดี มีต้นไม้ร่มรื่น น้ำไฟสะดวก มีอากาศถ่ายเท ไม่มีเสียงอึกทึก มีบริเวณกว้างขวาง เป็นต้น 

ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมได้สร้างแนวอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ดูเรียบง่าย เฉดสีที่ใช้จะเป็นแนวคุมโทน ใช้สีที่ใกล้เคียงกัน มองดูแล้วดูเรียบๆสบายตาและคงทนถาวร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย
IMG 5770
สถานที่เป็นที่สบาย
1598196909568
1598206899408 scaled
vlcsnap 2022 03 31 17h11m15s509

อาหารเป็นที่สบาย หมายถึง เป็นบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวก มีความหลากหลายของวัตถุดิบ ถูกสุขอนามัย และปลอดสารพิษ เป็นต้น

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขึ้นชื่อในอาหารที่มีความหลากหลาย ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สารอาหารครบถ้วน และที่สำคัญคือมีรสชาติที่อร่อยและจัดแต่งได้ประณีต อาหารเหล่านั้นทำเอง ปรุงเองโดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่อยู่เสมอ จึงมั่นใจว่าคุณค่าทางอาหารมีเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน

IMG 6682
2020 2.7.27 200825 1
IMG 6735
c4ef0a0e005c90554d1112829b903d7dc 4620693218556136218 200828 17
อาหารเป็นที่สบาย
2020 8.7.27 200825

บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึง บริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเรียนอันธพาลนักเลงอันธพาลโจรผู้ร้ายไม่ชุกชุม คนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดี มีศีลธรรม มีวินัย ใฝ่หาความก้าวหน้า

พระภิกษุ สามเณร และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ถือศีลเป็นปกติ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีปิยะวาจา น่าคบหา น่าสนทนาด้วย มีอัธยาศัยดีและมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ให้การต้อนรับแขกที่มาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเป็นอย่างดี 

52749987 2280605275390333 6184349578746134528 o
118471875 3490177111099804 693193108849111198 o
52308604 2280604628723731 2672670153010839552 o
52794034 2293203644130496 8485375077762727936 o
118615085 3490168481100667 8973149485752059970 o
118049910 3446061815511334 2353552856879755252 o

ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึง ความดีงาม ความเหมาะสม ใน 2 ลักษณะคือ

ในทางโลก หมายถึง ในถิ่นนั้นมีโรงเรียน สถานศึกษาสำหรับให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

ในทางธรรม หมายถึง ในถิ่นนั้นมีพระภิกษุ หรือฆราวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิต สามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้เป็นอย่างดี หรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึง สามารถให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ ทำสมาธิภาวนาได้เป็นนิจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ให้ความสำคัญกับธรรมะเป็นอย่างมาก โดยมีการนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน เช่น สวดมนต์ทำวัตร ประพฤติปฏิบัติธรรม และมีการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมให้กับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมกิจกรรมนั้นให้สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 

และมีวิทยากรที่มากความสามารถคือ พระอาจารย์ที่ศูนย์ฯ ที่คอยให้ธรรมะดีๆ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้ตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ

118472081 3490147374436111 1581652199402834550 o
109701505 3363257937125056 3604215506323478208 o
61917370 2444595722324620 6368852358645940224 o
110316668 3363306570453526 1611125571584532567 o
90192800 3045773568873496 4729635466872094720 o
90100972 3038613629589490 4726921103375597568 o