ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2552

จัดบวชครั้งแรกที่จังหวัดเลย

ในปี 2554

ใช้พื้นที่ของคหบดีจังหวัดเลยเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์งานบวช

ในช่วงต้นปี 2559

วัดเจอวิกฤตทำให้ต้องออกจากพื้นที่ที่เช่าอยู่และช่วงเดือนสิงหาคมได้ที่ดินผืนใหม่ในการสร้างศูนย์

27 สิงหาคม 2559

เริ่มปรับพื้นที่ในวันธรรมชัย

18 กันยายน 2559

ทำทางเข้าศูนย์และทำการกลั่นแผ่นดิน

9 ตุลาคม 2559

ได้รับการประกาศชื่อศูนย์เป็นครั้งแรก(วันสถาปนาชื่อศูนย์)ว่าชื่อ”ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย”

15 ธันวาคม 2559

วันแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่ที่ศูนย์แห่งใหม่(ที่อยู่ปัจจุบัน)และถือวันนี้เป็นวันครบรอบของศูนย์ปฏิบัติธรรม

23 ธันวาคม 2559

มีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกแทนตะเกียง (เพราะช่วงแรกที่เข้าไปอยู่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้ตะเกียงแทน)

25ธันวาคม 2559

จัดผ้าป่าครั้งแรกระดมทุน เพื่อสร้างอาคารแก้วสารพัดนึก(อาคารปฏิบัติธรรม)

เมษายน-มิถุนายน 2560

สร้างอาคารหลังที่ 2 คือ อาคารคลังสมบัติแก้ว

8 ตุลาคม 2560

เริ่มก่อสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์ฯและครัวแก้ววิมาลี

29 ตุลาคม 2560

ทอดกฐินวัดคามวาสี บ.หนองนาทราย

5 พฤศจิกายน 2560

พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ปี 2560

19 พฤศจิกายน 2560

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

เริ่มสถาปนาอาคารพุทธบุตรแก้ว

17 ธันวาคม 2560

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนธันวาคม

31 ธันวาคม 2560

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่

7 มกราคม 2561

จัดกิจกรรมปีใหม่

14 มกราคม 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนมกราคม

 

พิธีเทคานครัวแก้ววิมาลีแและหอฉันคุณยายอาจารย์

25 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ในช่วงมีนาคม 2562

สร้างหอฉันคุณยายอาจารย์ฯและครัวแก้ววิมาลีเสร็จ

11 มีนาคม 2561

สัมมนาคณะสงฆ์ หัวหน้าศูนย์บวชสามเณรภาพฤดูร้อน 1200 รูป จ.เลย

15 มีนาคม 2561

เปิดโครงการอบรมสามเณรดีศรีปริยัติ

21 มีนาคม 2561

ตักบาตรสามเณรปริยัติและพิธีบุพเปตพลี

23 มีนาคม 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนมีนาคม

 

พิธีผูกลวดมงคลต้นสายสมบัติ

 

เทลานชั้น 2 หอฉันฯ และครัวแก้ววิมาลี

25 มีนาคม 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนมีนาคม

 

พิธีประกาศรางวัลสุดยอดสามเณรดีศรีปริยัติ

 

พิธีจุดเทียนรวมใจสามเณร

26 มีนาคม 2561

พิธีปิดโครงการสามเณรดีศรีปริยัติ ธรรมะสัญจร

 

จัดกิจกรรมปล่อยปลา

1 เมษายน 2561

พิธีขอขมา มอบผ้าไตร และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ยุวชนรอบวัด รุ่นที่ 2

 

อุปสมบทพระจำนวน 2 รูป

2 เมษายน 2561

สามเณรภาคฤดูร้อนออกบิณฑบาตวันแรก

5 เมษายน 2561

สามเณรบิณฑบาตบ้านนาดินดำ

8 เมษายน 2561

กิจกรรมรวมใจสามเณรไทเลย 4.0

29 เมษายน 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนเมษายนเพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว

 

พิธีปิดทองค้ำฟ้ายอดมงคล และปลูกต้นพฤกษาสวรรค์

27 พฤษภาคม 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว

 

พิธีปิดแผ่นทองหลังคามงคล และโปรยฝนรัตนชาติ

24 มิถุนายน 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนมิถุนายน

 

พิธีวางฐานรากมหามงคล ปฐมเริ่มการก่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว

15 กรกฎาคม 2561

บวชพระเข้าพรรษาจังหวัดเลย

22 กรกฎาคม 2561

พิธีส่งมอบตัวพระธรรมทายาท

29 กรกฎาคม 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนกรกฎาคมเพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว ครั้งที่ 9

 

พิธีเทคอนกรีตฐานรากมหาเศรษฐีชุดสุดท้ายอาคารพุทธบุตรแก้ว

11 สิงหาคม 2561

อบรมศีลธรรมนักเรียนแกนนำ

19 สิงหาคม 2561

อบรมพระนวกะ รุ่นที่ 2

26 สิงหาคม 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนสิงหาคมเพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว ครั้งที่ 10

 

พิธีเทคอนกรีตเสาต้นเศรษฐี ชั้น 1 อาคารพุทธบุตรแก้ว

8 กันยายน 2561

อบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลนาดินดำ

23 กันยายน 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนกันยายนเพื่อสร้างสะพานแก้วจันทรา

 

พิธีโปรยรัตนชาติ เทฐานราก สถาปนาสะพานแก้วจันทรา

28 ตุลาคม 2561

กฐินแก้วสร้างทุกสิ่ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

 

พิธีปิดทองและประดิษฐานครอบฟ้ามหามงคลหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และครัวแก้ววิมาลี

25 พฤศจิกายน 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนพฤศจิกายนเพื่อเติมเต็มสะพานแก้วจันทรา

 

พิธีปิดทองดวงแก้ว ประดิษฐานแผ่นทองจารึกชื่อ สะพานแก้วจันทรา

15 ธันวาคม 2561

อุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 9 รูป

23 ธันวาคม 2561

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนธันวาคมเพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว ครั้งที่ 11 ฉลองครบรอบ 2 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

 

พิธีเปิดสะพานแก้วจันทรา

 

พิธีตักบาตรพระ 62 รูป

 

พิธีถวายมหาสังฆทาน 62 วัด

 

พิธีเทลานคอนกรีต ชั้นยอดสุด อาคารพุทธบุตรแก้ว

27 มกราคม 2562

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนมกราคมเพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว ครั้งที่ 12

17 กุมภาพันธ์ 2562

งานสัมมนาพระหัวหน้าศูนย์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ.เลย

24 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว ครั้งที่ 13

 

พิธีโปรยทองประดับเพชร มหาสุวรรณรัตนผาสุกา ค้ำฟ้ายอดสุด อาคารพุทธบุตรแก้ว

30 มีนาคม 2562

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนมีนาคมและฉลองหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

 

พิธีขอขมาผู้ปกครอง ตัดปอยผม ปลงผม มอบบาตรและผ้าไตร นาคธรรมทายาท

22 เมษายน 2562

พิธีถวายที่ดินศูนย์ให้กับมูลนิธิตะวันธรรมและได้รับการจัดอันดับเป็นศูนย์สาขาลำดับที่ 112 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย เนื่องในวาระ สิริอายุวัฒนะ 75 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

1 พฤษภาคม 2562

พิธีส่งมอบลูกแก้ว

26 พฤษภาคม 2562

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว ครั้งที่ 14

 

พิธีปิดทองแผ่นฟ้ามหามงคล ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

29 พฤษภาคม 2562

อบรมศีลธรรมนักเรียนแกนนำ

14 มิถุนายน 2562

จัดค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปี 2562

17 มิถุนายน 2562

จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา

23 มิถุนายน 2562

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนมิถุนายน ชิตังเม อาคารพุทธบุตรแก้ว

 

พิธีวางดวงแก้วฉลองชัยพิเศษสุด

9 กรกฎาคม 2562

พิธีตักบาตร โรงเรียนบ้านนาดินดำ

11 กรกฎาคม 2562

อบรมคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนบ้านนาดินดำ

18 กรกฎาคม 2562

จัดค่ายอบรคุณธรรมนำชีวิต โรงเรียนบ้านน้ำแคม

25 กรกฎาคม 2562

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ตัดปอยผม

18 สิงหาคม 2562

ทอดเทียน 9 วัด วัดศรีอุมวงศ์

19 สิงหาคม 2562

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนสิงหาคม เริ่มต้นสถาปนาหอแก้วฟ้าธาราสวรรค์

10 กันยายน 2562

พิธีปิดโครงการอบรมพระนวกะ

 

พิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

20 กันยายน 2562

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนกันยายน เพื่อสร้างหอแก้วฟ้าธาราสวรรค์ และระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

4 ตุลาคม 2562

จัดค่ายยุวชน คนคุณธรรม โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

11 ตุลาคม 2562

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูหนาว

 

พิธีขอขมา ฝากตัวเป็นศิษย์ พระอาจารย์ตัดปอยผม

13 ตุลาคม 2562

พิธีบรรพชาสามเณร ขอขมา ตัดปอยผม มอบบาตรและผ้าไตร

19 ตุลาคม.2562

สามเณรเดินธุดงค์ อ.หนองหิน-อ.ผาขาว

20 ตุลาคม 2562

สามเณรออกบิณฑบาต ณ วัดถ้ำผาสวรรค์

29 ตุลาคม 2562

พิธีลาสิกขาสามเณรแก้ว มอบบุตรแก้ว

31 ตุลาคม 2562

พิธีทอดกฐินแก้วสร้างทุกสิ่ง

23 พฤศจิกายน 2562

จัดค่ายเยาวชนต้นแบบจังหวัดเลย D-Loei​ Camp#6

27 พฤศจิกายน 2562

จัดโครงการอบรมศีลธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยตาด

29 พฤศจิกายน 2562

พิธีตักบาตร โรงเรียนบ้านห้วยตาด

15 ธันวาคม 2562

กิจกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star ทั่วทั้งจังหวัดเลย ครั้งที่ 1

 

ร่วมตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

18 ธันวาคม 2562

พาคนไปบวชโครงการบวชบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว

 

ถวายปานะไอศครีมแท่ง

19 ธันวาคม 2562

ถวายไข่กระทะ​

20 ธันวาคม 2562

ไปเยือนแหล่งผลิตเฟอนิเจอร์ไม้

20-21 ธันวาคม 2562

ร่วมพิธีฌาปนกิจ

22 ธันวาคม 2562

ติดตั้งแทงค์น้ำ 6,000 ลิตร

24 ธันวาคม 2562

อวยพรปีใหม่ 2563

25 ธันวาคม 2562

ปิดงบบุญ ปี 2562 “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

29 ธันวาคม 2562

ไปกิจนิมนต์งานทำบุญบ้าน “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

30 ธันวาคม 2562

เอาบุญไปฝากโยมอาม่า

31 ธันวาคม 2562

ทางศูนย์ปฏบัติธรรมแก้วเมืองเลย ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

1 มกราคม 2563

มอบกระเช้าและของที่ระลึกให้กับคณะเจ้าภาพและผู้มีอุปการะคุณต่อศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

4 มกราคม 2563

พระอาจารย์และคณะครูอาสาร่วมกันคิดรูปแบบโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ปี 2563

7 มกราคม 2563

Happy New year 2020 “ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

9 มกราคม 2563

อุปสมบทพระทวิตร์ หิริมโน

10 มกราคม 2563

วันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2563

ปรับภูมิทัศน์ “รถบดอัดพื้นดิน”

14 มกราคม 2563

ปรับภูมิทัศน์ “เทถนนคอนกรีต”

15 มกราคม 2563

ปรับพื้นที่ “เตรียมเทคอนกรีต”

22 มกราคม 2563

จัดกิจกรรมปล่อยปลา

27 มกราคม 2563

จัดงานตักบาตร

27-28 มกราคม 2563

พิธีทำบุญ 100 วัน อุทิศแด่ คุณยายสุคนธ์ สิงห์สุวรรณ

5-7 กุมภาพันธ์ 2563

ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

17 กุมภาพันธ์ 2563

เตรียมหลุมปลูกต้นไม้

18-25 กุมภาพันธ์ 2563

ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

28 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

สร้างอาคารพุทธบุตรแก้วเสร็จ

29 กุมภาพันธ์ 2563

ซ้อมคิวเปิดม่านเปิดอาคารพุทธบุตรแก้ว

1 มีนาคม 2563

ทำบุญใหญ่ครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

 

– ภาคสาย พิธีทอดผ้าป่ากองทุนเสนาสนะแก้ว

 

– ภาคบ่าย พิธีถวายมหาสังฆทาน 63 วัด

 

– ภาคเย็น พิธีเปิดอาคารพุทธบุตรแก้ว

4 มีนาคม 2563

พิธีตัดปอยผมและปลงผม นาคทศพล สาอุด (นาคฟลุ๊ค)

5 มีนาคม 2563

พิธีบรรพชาอุปสมบท พระทศพล วิสุทฺธาจาโร (พระฟลุ๊ค)

7 มีนาคม 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ รร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา

8 มีนาคม 2563

งานบวชสามเณรตินและสามเณรอาร์ม

 

จัดกิจกรรมปล่อยปลา

10 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการใช้-รักษาอาคาร อาคารพุทธบุตรแก้ว

11 มีนาคม 2563

จัดอบรมสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วทั้งจังหวัดเลย

13 มีนาคม 2563

ฟังการบรรยายธรรมพิเศษจาก พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญ

 

ถวายปานะโดยคณะพระอาจารย์จากวัดศรีวิชัยวนาราม

14 มีนาคม 2563

พีธีปิดโครงการสามเณรดีศรีปริยัติ

 

กิจกรรมจุดเทียนรวมใจสามเณร

25 มีนาคม 2563

พระอาจารย์และสามเณรช่วยกันปลูกต้นไม้รอบอาคารพุทธบุตรแก้ว

6 เมษายน 2563

กราบถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระราชปรีชามุนี, ดร.

7 เมษายน 2563

จัดกิจกรรมปล่อยปลา

16 เมษายน 2563

ปรับแนวถนนเตรียมเทถนนคอนกรีตเข้าศูนย์ฯ

19 เมษายน 2563

ทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภคภายในศูนย์

20 เมษายน 2563

ความคืบหน้างานเทคอนกรีต ถนนสายหลัก

21 เมษายน 2563

จัดกิจกรรมปล่อยปลา

22 เมษายน 2563

สัมภาษณ์สด ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย โดย พอจ.ชัชวาล

29 เมษายน 2563

ช่วงเช้า พระอาจารย์และสามเณรรับบุญโกยหญ้า

 

ช่วงบ่าย พระอาจารย์และสามเณรช่วงกันปลูกต้นไม้

3 พฤษภาคม 2563

ประกอบพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคม 2563

4 พฤษภาคม 2563

ติดตั้งระบบ Network ณ ศาลาแก้วสารพัดนึก

5 พฤษภาคม 2563

ปลูกหญ้าบริเวณ​ศูนย์ฯ

6 พฤษภาคม 2563

วันวิสาขบูชา

10 พฤษภาคม 2563

ปรับดินบริเวณถนนเพื่อที่จะปลูกหญ้า

16 พฤษภาคม 2563

พระมหาธรรมนูญ ธมฺมปตฺโต และคณะ ได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

17 พฤษภาคม 2563

ถมดินและปรับหน้าดินด้านข้าง “ถนนแก้วมัชฌิมา”

21 พฤษภาคม 2563

จัดกิจกรรมปล่อยปลา 30 กก.

24 พฤษภาคม 2563

จัดงานตักบาตร

29 พฤษภาคม 2563

ปลูกหญ้าบริเวณทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

 

ระบบกรองน้ำบาดาล

30 พฤษภาคม 2563

เรียนรู้การดูแลระบบกรองน้ำ

5 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมปล่อยปลา 55 กก.

7 มิถุนายน 2563

ประกอบพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน 2563

 

จัดพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 2 รูป

18 มิถุนายน 2563

พระอาจารย์และสามเณรช่วยกันปลูกต้นไม้

20 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมปล่อยปลา 30 กก.

 

พิธีตัดปอยผม และพิธีฝากตัวเป็นศิษย์

21 มิถุนายน 2563

พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบผ้าไตรและบายสีสู่ขวัญ นาคธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา

 

จัดพิธีอุปสมบท พระจำนวน 3 รูป

1 กรกฎาคม 2563

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ณ โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา

5 กรกฎาคม 2563

จัดพิธีกล่าวคำปฏิณาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

6 กรกฎาคม 2563

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พิธีถวายกองทุนเพื่อการศึกษาสามเณร

9 กรกฎาคม 63

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ คุณยายพนอ ลิมปิษเฐียร

 

ประชุมเตรียมตั้งรับเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมสามเณรนวกะฯ รุ่น 1/2563

11-13 กรกฎาคม 2563

จัดอบรมสามเณรนวกะ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเลย รุ่นที่ 1/2563

15 กรกฎาคม 2563

ประชุมเตรียมตั้งรับเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมสามเณรนวกะฯ รุ่น 2/2563

17-19 กรกฎาคม 2563

จัดการอบรมสามเณรนวกะ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเลย รุ่นที่ 2/2563

18 กรกฎาคม 2563

ถวายไอศกรีม โดยคุณนุชนาถ ลิมปิษเฐียร และครอบครัวพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร จ.เลย

20 กรกฎาคม 2563

จัดกิจกรรมปล่อยปลา 25 กก.

20-21 กรกฎาคม 2563

ซักทำความสะอาดเครื่องนอนและชุดจีวร

21 กรกฎาคม 2563

จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์อำเภอเมืองเลย

23 กรกฎาคม 2563

อบรมผู้สูงอายุ​ ตำบลนาดินดำ​ อำเภอเมือง​เลย

24-26 กรกฎาคม 2563

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” รุ่นที่ 1/2563

2 สิงหาคม 2563

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายภัตตาหาร พิธีถวายข้าวสาร

 

ขอน้อมกราบมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระราชเมธี ดร.

3 สิงหาคม 2563

ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

จัดหาของใช้ต่างๆและเริ่มแพ็คของ​ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย

 

ลงอุโบสถเพื่อฟังพระปาฏิโมกข์

4 สิงหาคม 2563

ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม รอบ 2

5 สิงหาคม 2563

ทำลานจอดรถหน้าหอฉัน

 

เตรียมงานอบรมพระนวกะ รุ่นที่ 4

6-9 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมพระนวกะ รุ่นที่ 4 เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองเลย

9 สิงหาคม 2563

ตักบาตรพระ ๖๐ รูป

11 สิงหาคม 2563

มอบข้าวสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

14-16 สิงหาคม 2563

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” รุ่นที่ 2/2563

15 สิงหาคม 2563

คณะพระอาจารย์และสามเณรมาร่วมงาน​พิธีรำลึก​ถึงบูรพา​จารย์

21 สิงหาคม 2563

จัดโครงการอบรมศีลธรรมนักเรียน โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม

27 สิงหาคม 2563

วันธรรมชัย

28-30 สิงหาคม 2563

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” รุ่นที่ 3/2563

6 กันยายน 2563

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายภัตตาหาร พิธีถวายสาธารณูปโภค

 

คณะญาติธรรม จากวัดศรีอุดมวงศ์ ถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรม

11-13 กันยายน 2563

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” รุ่นที่ 4/2563

14 กันยายน 2563

ปลูกต้นไม้

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

19 กันยายน 2563

อบรมศีลธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแคม

23 กันยายน 2563

ถวายกาแฟเพื่อสุขภาพ BMG

 

ติวเข้ม เตรียมสอบนักธรรมตรี

25-27 กันยายน 2563

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” รุ่นที่ 5/2563

29 กันยายน 2563

เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถ

1 ตุลาคม 2563

เตรียมงาน “กฐินสามัคคี”

2 ตุลาคม 2563

ร่างรูปแบบ​ประตูทางเข้าและกำแพงด้านหน้า

3 ตุลาคม 2563

จัดงาน “กฐินสามัคคี”

5 ตุลาคม 2563

นมัสการนพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่

6 ตุลาคม 2563

มอบภาพหมู่ของญาติโยมที่มาปฏิบัติ

7 ตุลาคม 2563

พิธีมอบเกียรติบัตร

10 ตุลาคม 2563

วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) เนื่องในโอกาส ครบรอบ 136 ปี

 

เตรียมงานกฐินแก้ว

13 ตุลาคม 2563

พระอาจารย์ และสามเณรช่วยกันปลูกหญ้า

 

พระอาจารย์อิศรา อิสฺสโรรับบุญทำความสะอาดสะพานแก้วและสะพานจันทรา

18 ตุลาคม 2563

พิธีทอดกฐินแก้ว

 

พิธีประดิษฐานแผ่นฌานแก้วประจำตระกูล