ความงดงามของธรรมชาติทำให้เราสุขใจได้เสมอ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมีต้นไม้นานาพันธุ์ที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ต้นไม้ที่ศูนย์ได้รับการดูแลอย่างดีและมีพื้นที่เงียบสงบ ต้นไม้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมีต้นไม้มากมาย เช่น กันเกรา กัลปพฤกษ์ และ หางนกยูง

ต้นไม้เหล่านี้ให้ร่มเงาและสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกสบายใจขณะทำสมาธิหรือเดินเล่นเงียบๆ ภายในศูนย์

ความสมบูรณ์พร้อมของธรรมชาติ ต้นไม้หลากหลายชนิด กลิ่นหอมฟุ้งเมื่อลมพัดโชยมา ความร่มรื่น น่าอยู่น่าอาศัย เย็นกายเย็นใจทุกครั้งที่มาถึง ทำให้เป็นสถานที่อันรื่นรมย์เหมาะแก่การมาสั่งสมบุญ

ต้นไม้ต่างๆ ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรม

กันเกรา

ปีบ (กาสะลอง)

ชมพูพันธ์ทิพย์

บุนนาค

กากะทิง

พระเจ้า5พระองค์

กัลปพฤกษ์

หางนกยูง

ลำดวนแดง

บุหงาส่าหรี

กระดิ่งนางฟ้า

พะยอม

ล่ำซำ

แก้วเจ้าจอม

แก้วพวงดวงใจ

แก้วมุกดา

ชมนาด

พวงคราม

นางแย้ม

กรรณิการ์

ชงโคออสเตรเลีย

ศรีตรัง (แคฝอย)